TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58_3 โครงการทั่วประเทศ ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของสทศในการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการที่เปิดรับ

  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 2)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (หน้า 5)
  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12