TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-BECON) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-BECON) คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3