รับตรง58 นร.ดีเด่นจากสาธิตเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 นร.ดีเด่นจากสาธิตเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 27 พฤศจิกายน 2558
 • ยังไม่มีกำหนดการ

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนยฺวิจัยและพัฒนาการศึกษา วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์