รับตรง58 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 (รอบแรก)

รับตรง58 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 (รอบแรก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบแรก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • คณะบริหารธุรกิจ – บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  • สาขาการตลาด
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาธุรกิจอาหาร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์