รับตรง58 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558 (กลุ่มที่ 1)

รับตรง58 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558 (กลุ่มที่ 1)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 30 คน
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 25 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 55 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์