รับตรง58 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร จุฬาฯ 2558

รับตรง58 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ 610 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 25 คน
  • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 30 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 คน
  • วิศวกรรมสำรวจ 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม 60 คน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม 30 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 20 คน
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง 20 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง 10 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 15 คน
 • คณะอักษรศาสตร์
  • อักษรศาสตร์ 250 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นไปตามแต่ละคณะ
 • (หน้า 11)

จำนวนรับ

 • 1270 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกได้ 4 อันดับการเลือก
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์