รับตรง58 โควตานักเรียนสาธิตฯ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 โควตานักเรียนสาธิตฯ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีรับตรง ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • การออกแบบภายใน 1 คน
 • การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 คน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 คน
 • ประยุกต์ศิลป์ศึกษา 1 คน
 • เครื่องเคลือบดินเผา 2 คน
 • การออกแบบเครื่องประดับ 1 คน
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และไม่เป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยตรง ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาภูมิภาค
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6