รับตรง58 การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยวิธีสอบตรง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • 45 คน
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

  • สมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6