รับตรง58 สอวน./ฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 สอวน./ฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ และผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมของศูนย์สอวน อื่นๆ และจากสถาบันสสวท. หรือเป็นผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ และจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 25 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์