รับตรง58_8 โครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558 (ปรับปรุง-1)

รับตรง58_8 โครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558 (ปรับปรุง-1)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 8 โครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ประเภทรับตรง
  • 10 ตุลาคม 2557 – 2 มกราคม 2558
  • 100 คน
 • ประเภทโควตา 38 คน
  • โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 5 คน
  • โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี 10 คน
  • โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 10 คน
  • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 คน
  • โควตานักกีฬา 1 คน
  • โควตานักศึกษาพิการ 1 คน
  • โควตาภาคใต้ 1 คน
  • 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ