รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โควตาประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ และผู้มีความพิการ (หน้า 3)
 • โควตาผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • วิทยาลัยนานาชาติ

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23