TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 3635 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34