รับตรง58 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยวิธีรับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 2,434 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์