TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 13)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 • โควตากีฬา
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
 • โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • รวม 219 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14