รับตรง58 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 13)

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 • โควตากีฬา
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
 • โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • รวม 219 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์