TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 ทั่วประเทศ+โควตา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโคต้า และประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • ประเภทโควตา
  • 1 กันยายน – 30 ธันวาคม 2557
  • รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • 20 คน
 • ประเภทรับตรง
  • 5 มกราคม – 25 มีนาคม 2558
  • รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสิ่งต้องอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • 20 คน
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5