รับตรง58 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558

รับตรง58 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากโรงเรียนทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 500 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานทะเบียนและประมวลผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์