รับตรง58 ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง58 ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 15)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หน้า 19)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (หน้า 22)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (หน้า 27)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์