กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข : 1)

กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข : 1)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลื่อน ประกาศกำหนดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคมถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ข่าวด่วน

เว็บไซต์