TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 +ทุน วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันชิงทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป
  • หากเคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เว็บไซต์