TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 +ทุน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 2 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกทุกคน ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร และส่งใบสมัครมาที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5