TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 โครงการ TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TEP-TEPE,AUTO คณะวืศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 20 สิงหาคม – 26 กันยายน 2557
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)
  • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)
  • วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO)
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5