รับตรง58 ทั่วประเทศ แพทย์ / ทันตะ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 (ปรับปรุง-1)

รับตรง58 ทั่วประเทศ แพทย์ / ทันตะ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 (ปรับปรุง-1)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ระบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
  • ระบบทั่วประเทศ 14 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • ระบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
  • ระบบทั่วประเทศ 14 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาดังนี้
  • ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 300
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
 • มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558
 • มีผลสอบวิชาสามัญ 7 รายวิชาปี 2558
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 64 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์