TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ คณะแพทย์ / สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 10 – 22 กันยายน 2557
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ 60 คน (หน้า 6)
  • โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 คน (หน้า 12)

จำนวนรับ

  • รวม 104 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14