รับตรง58 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ตุลาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 (รอบที่ 1)
 • 9 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2558 (รอบที่ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เคมีประยุกต์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนังดังนี้
  • O-NET (ภาษาอังกฤษ) — มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
  • TOEFL (IBT) — 50 หรือมากกว่า
  • TOEFL (paper-based) — 460 หรือมากกว่า
  • IELTS (academic band) — 4.5 หรือมากกว่า
  • SAT I (critical reading) — 400 หรือมากกว่า
  • TU-GET — 450 หรือมากกว่า
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์