TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 (สมัครด้วยตนเอง)
 • 20 ตุลาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ปริญญาตรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบวัดภาษาอังกฤษดังนี้
  • TOEFL
   • PBT ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
   • CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
   • IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
  • หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 22 ถ.บรมราชชนนี ตลั่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3