รับตรง58 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

รับตรง58 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ 28 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาตใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์ 310 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ 110 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 280 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 120 คน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 390 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ 470 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 225 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 28 จังหวัดดังนี้ (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
 • เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบ 7 วิชาสามัญ กับ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 15)

จำนวนรับ

 • รวม 1905 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 18)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์