TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา 14 คน
   • วิชาเอกดนตรีไทย 7 คน
   • วิชาเอกดนตรีสากล 7 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
   • วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย 5 คน
  • สาขาวิชานฤมิตศิลป์
   • วิชาเอกหัตถศิลป์-เซรามิค 4 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่จุฬาฯกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 23 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22