TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 นร. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  • เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
 • เป็นผู้ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 4 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9