รับตรง58 สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2558

รับตรง58 สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ