TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตัวเองที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
หน้า: 1 2 3 4 5 6