TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

กำหนดการรับตรง58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการรับตรง เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร

  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์)
    • 10 – 22 กันยายน 2557
  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT)
    • 29 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558
  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ)
    • 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

เว็บไซต์