TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

หน้า: 1 2 3 4 5 6