TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 8 – 12 กันยายน 2557
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

  • 36 คน
  • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6