TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 – 27 สิงหาคม 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ 10 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาการบัญชี / บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต 20 คน
  • สาขาการบัญชี / บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 20 คน
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 1 วิทย์-คณิต 5 คน
  • สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาต่างประเทศ 5คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6