รับตรง58 นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ม.เชียงใหม่ 2558

มหาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 สิงหาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • แพทยศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • การสื่อสารมวลชน
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • วิจิตรศิลป์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • มนุษยศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ติดต่อกัน 3 ปีของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือดังนี้ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 4,059 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์