TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

ประกาศรับสมัครสอบ CU-TEP และ CU-SCIENCE จุฬาฯ 2557-2558

ศูนย์ทดสอบทางวิชการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-ATC) เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบ CU-TEP และ CU-SCIENCE (Chemistry, Math) เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 7 สิงหาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • CU-TEP : ใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ
  • CU-SCIENCE (Chemistry, Math) : ใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรปกติ คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการสอบ

  • 7 สิงหาคม 2557

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบฯ

เว็บไซต์