รับตรง58 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2558

รับตรง58 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • ภาคเหนือ : 21 – 29 มิถุนายน 2557
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2557
  • ภาคใต้ : 2 – 10 สิงหาคม 2557
  • ภาคกลาง : 16 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาธุรกิจการบิน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
  • เพศชาย ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 177 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยการสอบสัมภาษณ์ (Walk-in Interview)

รับตรง58 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2558

เว็บไซต์