รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง58 สอบตรงพร้อมรับทุนการศึกษา ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2558

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาหรือการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
 • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15