TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
  • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 15 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 20 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 20 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 20 คน
  • สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 20 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร

จำนวนรับ

 • รวม 175 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9