TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 ผลการเรียนดีเลิศ และคัดเลือกตรง ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 11 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

คุณสมบัติ

 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนดังนี้
   • มีผลการศึกษาที่เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
   • หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์
 • สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สถาบันฯ
หน้า: 1 2 3 4 5