รับตรง58 โครงการ DTX คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 โครงการ DTX คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการ DTX โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 – 31 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการ DTX ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
    • รับทั่วประเทศ 10 คน
    • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50

จำนวนรับ

  • รวม 10 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครเข้าโครงการของคณะแพทยศาสตร์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์