TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 โครงการ MDX และ MD02 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX และ MD02 โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการ MDX – ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
  • รับทั่วประเทศ 44 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50
 • โครงการ MD02 – ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครเข้าโครงการของคณะแพทยศาสตร์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7