ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศปฏิทินกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการ มาแล้ว)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อื่นๆ

เว็บไซต์