TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศปฏิทินกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการ มาแล้ว)

กําหนดการรับสมัคร

  • 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

อื่นๆ

เว็บไซต์