ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการมาแล้ว)

ข่าวด่วน

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อื่นๆ

เว็บไซต์