TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการมาแล้ว)

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

อื่นๆ

เว็บไซต์