รับตรง59 +ทุน นร. 4 จ.ชายแดนภาคใต้ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

รับตรง59 +ทุน นร. 4 จ.ชายแดนภาคใต้ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ทุน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 ทุน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5 ทุน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ทุน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

 • รวม 25 ทุน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนเรียงความ
 • (หน้า 3)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเองที่ หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล อาคาร 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์