มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2558 (ขยายเวลา/2)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (ขยายเวลา/2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • 6 พฤศจิกายน 2558 – 4 มกราคม 2559
 • 6 พฤศจิกายน 2558 – 10 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6