รับตรง58 ตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

รับตรง58 ตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร
  • 1 – 22 ตุลาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
  • 17 พฤศจิกายน 2558
 • สอบข้อข้อเขียน
  • 29 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และให้ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • 9 ธันวาคม 2558
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • 18 – 29 ธันวาคม 2558
 • ประกาศผลการตรวจร่างกาย สำหรับผู้ไม่ผ่าน
  • 6 มกราคม 2559
 • ประกาศผลผู้สอบแข่งขนได้ และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง
  • 10 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานตัว
  • 16 กุมภาพันธ์ 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน 705 อัตรา
  • ทำหน้าที่ครูฝึก 180 อัตรา
 • กลุ่มงานเทคนิค ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน
  • บุคคลภายนอก เพศชาย หรือหญิง
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
  • เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร, รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ทำหน้าที่ครูฝึก
  • บุคคลภายนอก เพศชาย
  • เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการในพื้นที่ต่างๆ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุน (ทหารเกณฑ์) ที่ปลดประจำการ
  • ไม่รับ รด. ชั้นปีที่ 3 และ 5 และปลดประจำการ
  • อายุ 20 – 27 ปีบริบูรณ์
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร, รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ทำหน้าที่วิทยาการ
  • บุคคลภายนอก เพศชาย
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร, รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 985 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์