TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 14 สิงหาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีผลการสอบ O-NET

จำนวนรับ

 • 14 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลทันที ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เว็บไซต์