รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

– โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์
– โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
– โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน (โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ 10 คน
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี วิทย์-คณิต 20 คน
  • การบัญชี ภาษาต่างประเทศ 20 คน
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด 2 คน
  • กายภาพบำบัด 2 คน
  • เทคนิคการแพทย์ 2 คน
  • รังสีเทคนิค 2 คน
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 58 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์