รับตรง58 ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 15 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คํานวณ
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 250 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์